venerdì 23 ottobre 2009

Sicilia bedda
Vitti na treggia supra lu straduni,
fui curiuso e ci vossi spiare
idda m'arrispunniu sgranandu l'ogghi*:
“Ma che mi metti supra 'u Treggiabblogghi?”

La la la lero
la lero la lero
la lero la lero
la lero la la

*licenza poetica